LEGAL CONSULTING

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO - MACIEJ JOPEK
W RYBNIKU ORAZ KATOWICACH

Oferta współpracy

Generalnym założeniem w zakresie świadczonych usług przez Kancelarię jest elastyczność oraz troska o Klienta i jego potrzeby. Kancelaria w swojej działalności skupia się przede wszystkim na potrzebach swoich Klientów dostosowując formę i zasady współpracy do jego indywidualnych potrzeb.

Celem dopasowania świadczonych usług do potrzeb Klienta Kancelaria oferuje Państwu różne modele współpracy, które mogą być wykonane w zależności od potrzeb zlecającego.

Przykładowy zakres usług został zaprezentowany poniżej

DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO

 • Wykonanie dla Klienta indywidualnego jednorazowego zlecenia. Udzielenie Klientowi wskazówek co do dalszego sposobu postępowania w danej sytuacji (konsultacja), sporządzenie dla Klienta umowy, pozwu, apelacji lub innego pisma, weryfikacji umowy (w tym umów w językach obcych).

 • Prowadzenie sporów sądowych, dotyczących m.in. spraw z zakresu:

prawa cywilnego, np. spraw o zapłatę, wykonanie umowy, odszkodowanie lub zadośćuczynienie, zachowek, przyjęcie bądź odrzucenie spadku,

prawa rodzinnego, np. rozwód, separację, podział majątku, alimenty, władzę rodzicielską,

prawa karnego, np. w postępowaniu przygotowawczym, przed Sądem I Instancji,
w postępowaniu odwoławczym, z zakresu reprezentacji przed policją, prokuraturą i innymi organami postępowania przygotowawczego, w postępowaniu wykonawczym,

– prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, np. odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, niezgodne z prawem wypowiedzenie, zaległe wynagrodzenie, emerytury górnicze, dodatku za pracę w warunkach szkodliwych, świadczenie rehabilitacyjne, odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy,

– prawa administracyjnego, np. przygotowywanie odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia administracyjne, zastępstwo prawne w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych, doradztwo prawne w obszarach prawa administracyjnego,

prawa podatkowego, np. sprawy odwoławcze od decyzji i postanowień organów podatkowych i celnych, reprezentacja stron w postępowaniu podatkowym przed organami podatkowymi i celnymi,

prawa międzynarodowego oraz unijnego, np. podejmowanie współpracy z podmiotami zagranicznymi, doradztwo prawne, sporządzanie skarg,

prawa autorskiego, np. przygotowanie i analiza umów z zakresu własności intelektualnej, przygotowanie pozwów, reprezentacja w sprawach z zakresu własności intelektualnej

Kancelaria świadczy również usługi prawne z zakresu niewymienionych powyżej gałęzi prawa.

 • Prowadzenie spraw przed różnymi urzędami. (np. Urzędem Ochrony Konkurencji
  i Konsumentów, Urzędem Skarbowym, Urzędem Miasta, Urzędem Celnym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych), Sądami Administracyjnymi (np. o VAT i sprawy akcyzowe), jednostkami samorządu terytorialnego.

DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH:

 • Obsługa prawna konkretnej sprawy lub kwestii prawnej dla podmiotów gospodarczych (spółek prawa handlowego, spółdzielni, przedsiębiorstw, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji).

 • Podejmowanie stałej współpracy z podmiotami zagranicznymi, w szczególności zagranicznymi prawnikami, urzędami, organami ścigania i innymi podmiotami.

 • Zakładanie nowych podmiotów gospodarczych, łączenie, przekształcanie (np. przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością), reprezentacja w postępowaniu rejestrowym, restrukturyzacja, prowadzenie sporów sądowych lub administracyjnych, prowadzenie negocjacji, windykacja roszczeń sądowa lub przedsądowa, transakcje zbycia udziałów lub M&A.

 • Prowadzenie sporów sądowych, dotyczących np. spraw o zapłatę, wykonanie umowy, odszkodowanie, rejestrację spółki, zmianę umowy spółki, roszczenia wynikające
  z popełnionego przestępstwa.

 • Prowadzenie spraw przed różnymi urzędami (np. Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędem Skarbowym, Urzędem Miasta, Urzędem Celnym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych) i Sądami Administracyjnymi (np. o VAT i sprawy akcyzowe), jednostkami samorządu terytorialnego.

 • Świadczenie stałej obsługi prawnej. Doradztwo z bieżącego prowadzenia działalności gospodarczej.

 • Projektowanie, analizowanie, konsultowanie, opiniowanie wszelkiego rodzajów umów pojawiających się w toku prowadzonej działalności gospodarczej.

 • Prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych, np. sporządzanie odwołań, skarg do sądu, reprezentacja przed Urzędem Zamówień Publicznych.

 • Prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji.

"LEGAL CONSULTING"

Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Jopek
NIP: 6472417348
REGON: 243169676

E-mail

kancelaria@legalconsulting.pl

Telefon

(+48) 601 083 955

Konto bankowe:

ING Bank Śląski S.A,
nr: 73 1050 1403 1000 0091 3199 7950
SWIFT: INGBPLPW
IBAN: PL 73 1050 1403 1000 0091 3199 7950

Napisz do nas

Siedziba:

ul. 3 Maja 30A/3.7
44-200 Rybnik.
Godziny przyjęć: w dni powszednie (pon-pt) od 9:00 do 16:00.

Oddział:

ul. Mikołowska 9/5
40-067 Katowice
Godziny przyjęć: po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.