LEGAL CONSULTING

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO – MACIEJ JOPEK
W RYBNIKU ORAZ KATOWICACH

DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH:

 • Obsługa prawna konkretnej sprawy lub kwestii prawnej dla podmiotów gospodarczych (spółek prawa handlowego, spółdzielni, przedsiębiorstw, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji).

 • Podejmowanie stałej współpracy z podmiotami zagranicznymi, w szczególności zagranicznymi prawnikami, urzędami, organami ścigania i innymi podmiotami.

 • Zakładanie nowych podmiotów gospodarczych, łączenie, przekształcanie (np. przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością), reprezentacja w postępowaniu rejestrowym, restrukturyzacja, prowadzenie sporów sądowych lub administracyjnych, prowadzenie negocjacji, windykacja roszczeń sądowa lub przedsądowa, transakcje zbycia udziałów lub M&A.

 • Prowadzenie sporów sądowych, dotyczących np. spraw o zapłatę, wykonanie umowy, odszkodowanie, rejestrację spółki, zmianę umowy spółki, roszczenia wynikające
  z popełnionego przestępstwa.

 • Prowadzenie spraw przed różnymi urzędami (np. Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędem Skarbowym, Urzędem Miasta, Urzędem Celnym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych) i Sądami Administracyjnymi (np. o VAT i sprawy akcyzowe), jednostkami samorządu terytorialnego.

 • Świadczenie stałej obsługi prawnej. Doradztwo z bieżącego prowadzenia działalności gospodarczej.

 • Projektowanie, analizowanie, konsultowanie, opiniowanie wszelkiego rodzajów umów pojawiających się w toku prowadzonej działalności gospodarczej.

 • Prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych, np. sporządzanie odwołań, skarg do sądu, reprezentacja przed Urzędem Zamówień Publicznych.

 • Prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji.

"LEGAL CONSULTING"

Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Jopek
NIP: 6472417348
REGON: 243169676

E-mail

kancelaria@legalconsulting.pl

Telefon

(+48) 601 083 955

Konto bankowe:

ING Bank Śląski S.A,
nr: 73 1050 1403 1000 0091 3199 7950
SWIFT: INGBPLPW
IBAN: PL 73 1050 1403 1000 0091 3199 7950

Napisz do nas

Siedziba:

ul. 3 Maja 30A/3.7
44-200 Rybnik.
Godziny przyjęć: w dni powszednie (pon-pt) od 9:00 do 16:00.

Oddział:

ul. Mikołowska 9/5
40-067 Katowice
Godziny przyjęć: po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.