Kategorie

Reakcje uczuleniowe na leki mogÄ… siÄ™ objawiać w różnej postaci. Najczęściej spotyka siÄ™ polekowe alergiczne choroby skĂłry w postaci rumienia, wyprysku, pokrzywki, obrzÄ™kĂłw alergicznych. CzÄ™sto wystÄ™puje alergiczne uszkodzenie morfotyczĹ„ych elementĂłw krwi i ukĹ‚adu krwiotwĂłrczego (krwinek czerwonych – niedokrwistość, krwinek biaĹ‚ych granulocytopenia, krwinek pĹ‚ytkowych – trombocytopenia z plamicÄ…). Reakcje uczuleniowe na leki mogÄ… wystÄ™pować rĂłwnieĹĽ w postaci dychawicy oskrzelowej lub alergicznych chorĂłb naczyĹ„ (periarteritis nodosa). NajcięższÄ… formÄ… reakcji uczuleniowej Ĺ„a leki jest wstrzÄ…s.

Read the rest of this entry »

Hemoglobinopatie. Niektóre patologiczne hemoglobiny (np. Hb Zurych, Hb Turyn, Hb H) charakteryzują się względną niestałością. U ludzi z tymi hemoglobinopatiami podanie niektórych sulfonamidów lub pochodnych oksychinoliny (a zatem leków wywołujących hemolizę u mutantów z niedoborem dehydrogenazy G-6-P) powoduje ostro występującą hemolizę krwinek czerwonych.

Biotransformacja hydroksykumaryn. Metabolizm an- tywitamin K z grupy hydroksykumaryn zależy od genetycznie zdeterminowanej aktywności enzymów. Biologiczne okresy półtrwania tych leków (np. dikumarolu) u bliźniąt jednajajowych są identyczne, natomiast u dwujajowych mogą się znacznie różnić. U niektórych ludzi obserwuje się genetycznie uwarunkowaną oporność na hydroksykumaryny, zwłaszcza na warfarynę w wyniku znacznie szybszej jej biotransforma- cji. Dopiero 10-krotnie większe dawki niż przeciętne stosowane leczniczo wywierają efekt farmakologiczny zmniejszenie stężenia pro- trombiny we krwi. Osoby te są natomiast bardziej wrażliwe na działanie witamin K.

Read the rest of this entry »

Wydalanie leków przez płuca jest procesem dyfuzji, która podlega tym samym prawom jak wchłanianie. Tą drogą są wydalane związki lotne o wystarczającej lipofilności, np. środki znieczulające ogólnie, alkohol, olejki eteryczne, kreozot, gwajakol. Szybkość wydalania leków tą drogą zależy m.in. od wielkości przepływu krwi przez płuca oraz stopnia wentylacji płuc.

Read the rest of this entry »

Przekazywanie impulsów nerwowych do narządów efektorowych odbywa się przez nerwy ruchowe, kończące są w mięśniach prążkowanych, które są jedynymi odbiornikami somatycznych impulsów i narządami efektorowymi. Podstawowym warunkiem prawidłowego przekazywania impulsów z mózgu do mięśni szkieletowych jest nieprzerwana droga ruchowa i prawidłowy przebieg procesu przekazywania impulsu z zakończeń ruchowych na płytkę motoryczną. Uszkodzenie nerwów przez leki lub polekowe zaburzenia przekaźnictwa nerwowo-mięśniowego powodują upośledzenie realizacji impulsu.

Read the rest of this entry »

NabĹ‚onek gruczoĹ‚Ăłw potowych jest przepuszczalny gĹ‚Ăłwnie dla niezjoni- zowanych czÄ…steczek lekĂłw. DziaĹ‚a on jak bĹ‚ona lipidowa rozdzielajÄ…ca osocze o pH 7,4 od kwaĹ›nego potu. Z tego powodu leki kwaĹ›ne sÄ… w tym wiÄ™kszym stężeniu wydalane do potu, im wiÄ™ksza jest ich wartość pKa. Sulfanilamid o pKa = 10,4 osiÄ…ga w pocie 70% stężenia we krwi, sulfa- pirydyna o pKa = 8,4 – 60%, sulfatiazol o pKa = 7,1 – 13%, a kwas p-aminohipurowy o pKa = 3,8 – 2%.

Read the rest of this entry »

Jak widać z ryc. 2.12 są to 3 istotne chemiczne fragmenty cząsteczki potrzebne do zablokowania receptora cholinergicznego M. Niektóre syntetyczne związki o działaniu atropinopodobnym stosuje się w leczeniu choroby Parkinsona.

Mechanizm działania. Obwodowe działanie atropiny polega na znie sieniu skutków pobudzenia nerwów przywspółczulnych, unerwiających mięśnie gładkie, serce i gruczoły wydzielania zewnętrznego. Atropina hamuje również obwodowe działanie Ach, estrów choliny, muskaryny, pilokarpiny oraz IAchE. Atropina działa wskutek konkurencji z Ach w stosunku do receptorów cholinergicznych M. Wybiórczo łączy się z re- ceptorami M, lecz, nie mając wewnętrznej aktywności naturalnego przekaźnika, powoduje ich blokadę (p. ryc. 2.12).

Read the rest of this entry »