Kategorie

SzczegĂłlnie wchĹ‚anianie trudno przenikajÄ…cych przez bĹ‚ony biologiczne czwartorzÄ™dowych zwiÄ…zkĂłw amoniowych jest znacznie sĹ‚absze z jelit wypeĹ‚nionych treĹ›ciÄ… pokarmowÄ…. NaleĹĽy podkreĹ›lić, ĹĽe obecność treĹ›ci pokarmowej moĹĽe niekiedy jedynie zmniejszyć szybkość wchĹ‚aniania siÄ™ danego leku, natomiast ogĂłlna wchĹ‚oniÄ™ta ilość leku, oceniana wielkoĹ›ciÄ… powierzchni pod krzywÄ… (AUC), nie ulega zmianie. Jedno-czeĹ›nie niektĂłre leki, zwĹ‚aszcza rozpuszczalne w lipidach, Ĺ‚atwiej wchĹ‚aniajÄ… siÄ™ po ich podaniu razem z pokarmem bogatym w tĹ‚uszcze. DuĹĽy wpĹ‚yw na wchĹ‚anianie jelitowe lekĂłw ma rĂłwnieĹĽ ilość spoĹĽytych pĹ‚ynĂłw (pĹ‚yny zwiÄ™kszajÄ… na ogół wchĹ‚anianie lekĂłw), obecność zwiÄ…zkĂłw buforowych, innych lekĂłw oraz postać podanego leku. Wykazano, ĹĽe ilość wchĹ‚oniÄ™tego do krwi kwasu acetylosalicylowego podanego w postaci tabletek, tabletek zbuforowanych oraz w zawiesinie w ciepĹ‚ej wodzie – moĹĽe siÄ™ różnić nawet kilkakrotnie.

Zmiany stanu czynnościowego organizmu w następstwie działania czynników środowiskowych. Organizm zwierzęcy znajduje się pod wpływem różnorodnych i stale zmieniających się czynników środowiska, takich jak temperatura, ciśnienie atmosferyczne, ruch powietrza i stopień jego jonizacji oraz inne bodźce fizyczne, chemiczne i psychiczne.

Organizm zwierzęcy, zwłaszcza zwierząt stałocieplnych, ma duże zdolności do utrzymania homeostazy, jednakże uszkodzenie systemów regu-

Leave a Reply