Kategorie

Zgodnie ze wskazaniami WHO i przepisami obowiązującymi w większości krajów każdy nowo wprowadzany do lecznictwa lek powinien być badany (kontrolowany) na działanie teratogenne i embriotoksyczne na trzech gatunkach zwierząt. Jednakże, jak już wspomniano, nie ma pełnej zbieżności między działaniem, teratogennym u zwierząt laboratoryjnych i u człowieka.

Wykaz leków o udowodnionym, potencjalnym lub możliwym działaniu embriotoksycznym i teratogennym przedstawiono w tab. 1.16.

NiewÄ…tpliwymi teratogenami sÄ… przede wszystkim wszystkie leki i czynniki cytostatyczne – promienie jonizujÄ…ce i leki przeciwnowotwo- rowe, zarĂłwno Ĺ›rodki alkilujÄ…ce, antymetabolity puryn, pirymidyn, kwasu foliowego, jak i przeciwnowotworowe antybiotyki (daktynomycyna

Leave a Reply