Kategorie

Zespoły chorobowe występujące w następstwie interakcji leków. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat wyodrębniono wiele tzw. chorób polekowych, powstających w związku ze stosowaniem poszczególnych środków leczniczych. Obecnie w świetle obserwacji klinicznych i badań doświadczalnych można pokusić się o próbę określenia niektórych zespołów chorobowych, które mogą być następstwem interakcji leków. Są to przede wszystkim:

Powyższe zespoły mogą występować zarówno w następstwie interakcji farmakodynamicznej (synergizm w zakresie efektów toksycznych), jak i interakcji farmakokinetycznej •- w zakresie poszczególnych etapów drogi leku w organizmie.

Reasumując można powiedzieć, że dzisiejsza terapia, posługująca się bardzo silnie działającymi środkami leczniczymi, wymaga bardzo głębokiej wiedzy farmakologicznej od lekarza, który nie może zasłaniać się autorytetem przemysłu produkującego gotowe preparaty złożone. Jest niesłychanie ważne, aby lekarz zdawał sobie sprawę, że obecność jednego leku w organizmie chorego może w zasadniczy sposób zmienić działanie drugiego leku,, wchodząc w interakcje z poszczególnymi etapami jego losów w organizmie.

Leave a Reply