Kategorie

Żelazo Słabe działanie lecznicze w niedokrwistości z niedoboru żelaza Znaczne upośledzenie wchłaniania jelitowego Konieczność zwiększenia dawkowania. Podsumowując te zmiany farmakokinetyczne w organizmie starym można stwierdzić, że na ogół:

– 1) wchĹ‚anianie z przewodu pokarmowego jest nie zmienione,

– 2) objÄ™tość dystrybucji jest najczęściej zmniejszona,

– 3) metabolizm lekĂłw jest zahamowany,

– 4) wydalanie lekĂłw z moczem jest upoĹ›ledzone.

W wyniku tego zwiÄ™ksza siÄ™ w organizmie starym stężenie lekĂłw we krwi i przedĹ‚uĹĽa biologiczny okres ich półtrwania. NastÄ™pstwem tego jest najczęściej silniejsze dziaĹ‚anie i wiÄ™ksza toksyczność lekĂłw u ludzi w podeszĹ‚ym wieku. Ludzie ci Ĺşle tolerujÄ… np. trĂłjpierĹ›cieniowe leki prze- ciwdepresyjne, salicylany, narkotyczne leki przeciwbĂłlowe, glikozydy nasercowe, alkohol. Cytostatyki częściej powodujÄ… upoĹ›ledzenie mielo- poezy, pochodne fenotiazyny, fenylopirazolonu oraz steroidy anaboliczne częściej prowadzÄ… do żółtaczek zastoinowych. Czasami niektĂłre leki wywoĹ‚ujÄ… reakcjÄ™ paradoksalnÄ…. Fenobarbital (Luminal) moĹĽe wywoĹ‚ywać u ludzi w podeszĹ‚ym wieku zaburzenia Ĺ›wiadomoĹ›ci, nadmiernÄ… pobudliwość i podniecenie, papaweryna – podwyĹĽszenie ciĹ›nienia krwi zamiast jego obniĹĽenia, a norepinefryna – obniĹĽenie ciĹ›nienia krwi. Natomiast leki pobudzajÄ…ce oun, np. amfetamina czy metylorenidat, dziaĹ‚ajÄ… na ogół sĹ‚abiej na organizm stary.

Leave a Reply