Kategorie

A. ktĂłre biorÄ… udziaĹ‚ w syntezie chemicznego przekaĹşnika synapsy. WystÄ™pujÄ… tam rĂłwnieĹĽ enzymy rozkĹ‚adajÄ…ce przekaĹşnik. PrzekaĹşnik jest gromadzony w tworach cytoplazmatycznych, zwanych pÄ™cherzykami ziarnistymi’ lub ziarnistoĹ›ciami synaptycznymi. ZiarnistoĹ›ci majÄ… wĹ‚asnÄ… bĹ‚onÄ™ i sÄ… nie tylko magazynami gromadzÄ…cymi przekaĹşnik, lecz majÄ… rĂłwnieĹĽ wĹ‚asne ukĹ‚ady enzymatyczne i wĹ‚asne mechanizmy transportowe dla przekaĹşnika.

W błonie postsynaptycznej, stanowiącej część błony komórkowej elektora, znajdują się wyspecjalizowane powierzchnie określane jako receptory. Receptory są tworami hipotetycznymi, zbyt małymi, aby je można było dostrzec w mikroskopie elektronowym.^O ich istnieniu przekonuje jednak matematyczna analiza interakcji przekaźnika z błoną komórkową w obrębie synapsy. Poglądowo można by określić receptory jako negatywne odlewy cząsteczki przekaźnika. Receptory są punktami „zakotwiczenia się” cząsteczek przekaźnika w błonie synaptycznej. Utworzenie kompleksu przekaźnik-receptor jest. warunkiem pobudzenia efek- tora przez przekaźnik. Enzymy rozkładające przekaźnik do nieczynnych biologicznie połączeń często występują w najbliższym sąsiedztwie błony postsynaptycznej.

Leave a Reply