Kategorie

Z lekarskiego punktu widzenia interakcja farmaceutyczna ogranicza siÄ™ gĹ‚Ăłwnie do jednego podstawowego zagadnienia – co moĹĽna podać razem w jednej strzykawce lub w tym samym roztworze do wlewĂłw. Jest to zagadnienie zĹ‚oĹĽone i lekarz musi być Ĺ›wiadomy, ĹĽe nie moĹĽe mieszać różnych lekĂłw w jednej strzykawce lub w pĹ‚ynie do wlewĂłw doĹĽylnych bez dokĹ‚adnego sprawdzenia, czy miÄ™dzy tymi lekami nie zachodzÄ… okreĹ›lone niezgodnoĹ›ci – interakcje farmaceutyczne. Podstawowe zasady, ktĂłrych naleĹĽy przestrzegać w tym zakresie moĹĽna streĹ›cić w kilku punktach:

– 1. Nie naleĹĽy dodawać ĹĽadnych lekĂłw do przetaczanej krwi, do roztworu aminokwasĂłw lub emulsji tĹ‚uszczowej.

– 2. Leki powinny być dodawane tylko do prostych roztworĂłw.

– 3. Wszystkie mieszaniny, jeĹ›li sÄ… uzasadnione i nie tworzÄ… niezgodnoĹ›ci, naleĹĽy sporzÄ…dzać bezpoĹ›rednio przed uĹĽyciem.

– 4. Lista lekĂłw, ktĂłrych nie moĹĽna Ĺ‚Ä…czyć w jednej strzykawce lub w jednym roztworze do wlewĂłw, jest bardzo dĹ‚uga. PrzykĹ‚adowo nie naleĹĽy mieszać penicylin z roztworem Ringera zawierajÄ…cym mleczany lub z heparynÄ…, heparyny z hydrokortyzonem i lekami adrenergicznymi, nor- epinefryny z izotonicznym roztworem chlorku sodowego i in.

Interakcje farmakodynamiczne są to zmiany siły i czasu działania jednego leku pod wpływem efektu farmakologicznego drugiego równocześnie zastosowanego leku (synergizm lub antagonizm).

Leave a Reply