Kategorie

WzmoĹĽone napiÄ™cie ukĹ‚adu współczulnego prowadzi nie tylko do uwalniania noradrenaliny z pozazwojowych zakoĹ„czeĹ„ adrenergicznych do szczeliny t synaptycznej, lecz rĂłwnieĹĽ do uwalniania adrenaliny z rdzenia nadnerczy do krwiobiegu (ryc. 2.5). Sympatykotonia w narzÄ…dach unerwionych autonomicznie jest wiÄ™c niejako „wzmacniana” przez hormonalne dziaĹ‚anie adrenaliny. KomĂłrki chromo chĹ‚onne rdzenia nadnerczy, gromadzÄ…ce w swoich pÄ™cherzykach ziarnistych adrenalinÄ™, zachowujÄ… siÄ™ tak, jakby byĹ‚y neuronami pozbawionymi neurytĂłw w zwojach współczulnych, tzn. odpowiadajÄ… na pobudzenie – przekazane im przez przedzwojowe wĹ‚Ăłkno cholinergiczne współczulne – uwolnieniem adrenaliny do krwiobiegu, zamiast wytworzeniem bodĹşca elektrycznego w nie istniejÄ…cym wĹ‚Ăłknie pozazwojowym. PodobieĹ„stwo do komĂłrek zwojowych jest spowodowane rĂłwnieĹĽ faktem, ĹĽe komĂłrki chromochĹ‚on- ne majÄ… cholinergiczne receptory nikotynowe — N. Nikotyna jest jednÄ… z najsilniej dziaĹ‚ajÄ…cych substancji uwalniajÄ…cych adrenalinÄ™ z rdzenia nadnerczy (p. ryc. 2.5).

Objawy pobudzenia układu współczulno-nadnerczowego dają obraz przypominający człowieka gotowego do podjęcia walki, którego organizm przygotowuje reakcje obronne. Należą do nich: zwiększona częstość i siła skurczu mięśnia sercowego, wzrastające ciśnienie krwi, kurczące się. naczynia skórne, a rozszerzone naczynia wieńcowe i naczynia mięśni szkieletowych, rozszerzone źrenice i oskrzeliki, pogłębiony oddech, silne pocenie się, umożliwiające szybką utratę w nadmiarze wytworzonego ciepła, jeżące się włosy, ustająca perystaltyka jelit i wydzielanie soków trawiennych, we krwi zwiększone stężenie glukozy i wolnych kwasów tłuszczowych, dostarczających materiału energetycznego dla tych narządów, które będą go potrzebować, przewagę zyskuje metabolizm tlenowy. Te różnorodne, a czasem przeciwstawne reakcje (np. skurcz naczyń skórnych i rozkurcz naczyń mięśni szkieletowych) są wynikiem interakcji noradrenaliny i adrenaliny z receptorami a- i (5-adrenergicz- nymi.

Objawy pobudzenia obu typĂłw receptorĂłw adrenergicznych sÄ… odmienne (p. rozdz. 2.3.2), z tego powodu w organizmie pojawiajÄ… siÄ™ paradoksalnie przeciwstawne reakcje.

Leave a Reply