Kategorie

Mleko tworzy siÄ™ w komĂłrkach gruczoĹ‚u sutkowego pod wpĹ‚ywem prolaktyny i oksytocyny. Naturalne skĹ‚adniki mleka sÄ… wydzielane zarĂłwno w wyniku dyfuzji prostej, jak i transportu czynnego. Do mleka moĹĽe rĂłwnieĹĽ przedostać siÄ™ z krwi matki wiele lekĂłw przy czym nabĹ‚onek pÄ™cherzykĂłw gruczoĹ‚u sutkowego zachowuje siÄ™ jak bĹ‚ona lipidowa, rozdzielajÄ…ca krew o pH 7,4 od mleka o pH 6,6. W zwiÄ…zku z tym leki o charakterze sĹ‚abych zasad przenikajÄ… do mleka w wiÄ™kszym stopniu i osiÄ…gajÄ… stężenie wiÄ™ksze niĹĽ w osoczu – leki kwaĹ›ne natomiast odwrotnie. Zasadowa erytromycyna jest wydzielana z mlekiem w stężeniu ok. 7-krot- nie wiÄ™kszym niĹĽ jej stężenie we krwi, natomiast kwaĹ›na benzylopenicy- lina w stężeniu znacznie mniejszym niĹĽ we krwi. Wszystkie leki i zwiÄ…zki nie ulegajÄ…ce jonizacji, np. fenazon, mocznik, etanol, ulegajÄ… rĂłwnomiernemu rozdziaĹ‚owi miÄ™dzy krwiÄ… a mlekiem.

Łatwo przenikają do mleka dobrze rozpuszczalne w lipidach leki znieczulające ogólnie, niektóre barbiturany (w stężeniach, które nie są dla oseska niebezpieczne), nikotyna, 1NH, chloramfenikol (w stężeniu do 50% stężenia we krwi), nowobiocyna, leki tyreostatyczne, przeciwzakrze- powe, przeciwcukrzycowe (tolbutamid do 25% stężenia we krwi), prze- ciwpadaczkowe (obserwowano methemoglobinemię u osesków karmio-nych mlekiem matek leczonych pochodnymi hydantoiny), niektóre środki przeczyszczające (pochodne oksyantrachinonu mogą wywołać u osesków zaburzenia motoryki jelit), benzodiazepiny, tiazydy o działaniu moczopędnym i in.

Leave a Reply