Kategorie

Jak wykazujÄ… statystyki ok. 10-15°/o kierowcĂłw prowadzÄ…cych pojazdy mechaniczne znajduje siÄ™ pod wpĹ‚ywem różnych lekĂłw. Leki te, zaleĹĽnie od swoich wĹ‚aĹ›ciwoĹ›ci farmakologicznych, mogÄ… wywierać różny wpĹ‚yw na sprawność psychofizycznÄ… kierowcĂłw. UwaĹĽa siÄ™, ĹĽe leki odgrywajÄ… wiÄ™kszÄ… lub mniejszÄ… rolÄ™ w 15–20% wszystkich wypadkĂłw drogowych, chociaĹĽ niejednokrotnie trudno udowodnić zwiÄ…zek przyczynowy miÄ™dzy zaĹĽytym lekiem a zaistniaĹ‚ym wypadkiem. Badania wielu ekspertĂłw wykazaĹ‚y, ĹĽe istnieje niewÄ…tpliwy wpĹ‚yw poszczegĂłlnych lekĂłw na takie czynnoĹ›ci niezbÄ™dne do sprawnego kierowania pojazdami, jak koncentracja uwagi i jej podzielność, czas reakcji, zdolność do podejmowania decyzji, zdolność do dyskryminacji bodĹşcĂłw, koordynacja ruchĂłw, precyzja propriorecepcji, odporność na zmÄ™czenie i znuĹĽenie i in.

Wobec postępującej industrializacji i mechanizacji zagadnienie niekorzystnego wpływu leków na sprawność psychofizyczną dotyczy nie tylko kierowców pojazdów samochodowych czy motocykli, ale również kierowców traktorów, ciągników, osób obsługujących spychacze, koparki, dźwigi, suwnice, tokarki, frezarki i in. Należy ponadto założyć, że człowiek zażywający leki nie zawsze jest na tyle chory, aby nie był zdolny do prowadzenia samochodu czy obsługi dźwigu. Mało jest bowiem ludzi całkowicie zdrowych, a wzrastająca długość życia zwiększa liczbę ludzi w starszym wieku, z różnymi dolegliwościami, zażywających leki oczywiście znacznie częściej niż ludzie młodzi. Nie można zakazać prowadzenia samochodu ludziom, którzy cierpią na zaparcie, nadkwaś- ność czy schorzenia skóry. Oczywiście zażywają oni różne leki w celu zmniejszenia dolegliwości.

Powstaje zatem podstawowe pytanie, czy ludzie zażywający leki mogą prowadzić pojazdy mechaniczne i czy nie stanowią oni zagrożenia dla ruchu drogowego?

Leave a Reply