Kategorie

Leki mogą niekiedy zmieniać czynność narządów zmysłów w stopniu ograniczającym sprawność psychofizyczną.

Wpływ leków na słuch i narząd równowagi. Szczególnie silne właściwości ototoksyczne mają antybiotyki z grupy aminoglikozydów, poza tym wiomycyna i polimiksyny oraz chinina, chinidyna, fenylobutazon, salicylany i in. Również silnie działające leki moczopędne, np. kwas eta- krynowy, mogą powodować nagłą utratę słuchu. Antybiotyki aminogli- kozydowe, zwłaszcza zastosowane z innymi lekami ototoksycznymi, mogą wywoływać zaburzenia równowagi, podobnie zresztą, jak inhibitory anhydrazy węglowej (acetazolamid) stosowane niekiedy jako leki prze- ciwpadaczkowe.

Wpływ leków na narząd wzroku. Z punktu widzenia medycyny komunikacyjnej podstawowe znaczenie ma ostrość wzroku, zdolność rozróżniania barw i pole widzenia, które podlegają ocenie przy wydawaniu orzeczeń o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ponadto pewne znaczenie ma również adaptacja, akomodacja i widzenie obuoczne.

Leave a Reply