Kategorie

Wartości f0,5 tego samego leku wykazują znaczną zmienność osobniczą. Biologiczny okres półtrwania sulfonamidów może się u poszczególnych ludzi różnić w granicach 100%. Stwierdzono również znaczne różnice osobnicze w wartościach fQ>5 amfetaminy, efedryny i innych leków. Prawdopodobnie przyczyną tego jest różnorodna dieta, różnice w ilości przyj mowanych płynów, różnice w aktywności fizycznej i inne nie zawsze określone czynniki, a zwłaszcza różnice genetyczne. Dowody na rolę czynnika genetycznego w f0j5 leków dostarczają badania u bliźniąt. Stwierdzono, że L0)5 fenazonu, dikumarolu czy fęnylobutazonu, leków eliminowanych w dużym stopniu przez metabolizm, różni się niekiedy znacznie u bliźniąt dwujajowych, a jest bardzo podobny u jednojajowych.

Biologiczny okres półtrwania leku jest zwykle dłuższy u dzieci i u osób w podeszłym wieku niż u ludzi dorosłych. W przypadku chloramfenikolu wynosi u ludzi dorosłych 3,5-5 h, a u wcześniaków 15-22 h. Przyczyną tego jest niewykształcona (u dzieci) lub zanikająca (u osób w podeszłym wieku) zdolność biotransformacji leków przez organizm. Dlatego u noworodków i osób w podeszłym wieku stosuje się na ogół mniejsze (w przeliczeniu na kilogram ciała) dawki leków niż u ludzi dorosłych.

Leave a Reply