Kategorie

Jeszcze bardziej niebezpieczne jest nagłe przerwanie podawania in- duktora. Jeśli chory, który otrzymywał leki przeciwkrzepliwe i fenobarbital, przestanie w pewnym dniu zażywać ten lek nasenny, to aktywność enzymów metabolizujących pochodne hydroksykumaryny gwałtownie się zmniejszy. Powoduje to zwiększenie stężenia leków przeciwkrzepliwych i w następstwie znaczne zmniejszenie stężenia protrombiny, prowadząc do groźnej skazy krwotocznej. Podobnie niebezpieczne konsekwencje może mieć indukcja enzymatyczna w odniesieniu do leków przeciwcukrzycowych. Podawanie barbituranów razem z tolbutamidem powoduje znaczne zmniejszenie jego stężenia we krwi i osłabienie działania przeciwcukrzycowego. Przerwanie natomiast podawania barbituranów może spowodować niebezpieczne zwiększenie stężenia tolbutamidu, aż do wywołania wstrząsu hipoglikemicznego.

Właściwości indukcji enzymatycznej ma wiele leków i związków chemicznych, z którymi styka się organizm człowieka. Wykryto już ponad 200 leków, pestycydów, herbicydów, dodatków do pokarmów i trucizn o właściwościach indukowania procesów enzymatycznych. Niektóre z nich podano w tab. 1.11. Z praktycznego punktu widzenia szczególne znaczenie ma silne działanie indukcyjne bogatej w białko diety oraz palenie tytoniu. W Szwecji stwierdzono np., że u ludzi przebywających w szpitalu wiele leków działa słabiej niż u ludzi leczonych ambulatoryjnie. Stwierdzono równocześnie, że jedzenie szpitalne zawierało znacznie więcej białka niż jedzenie domowe przeciętnego Szweda. Dalsze badania wykazały, że np. biologiczny okres półtrwania fenazonu pod wpływem przejścia na dietę szpitalną skracał się prawie 2-krotnie. Podobne zmiany biologicznego okresu półtrwania leków stwierdzono u palaczy tytoniu w porównaniu do ludzi niepalących.

SzczegĂłlnie silne wĹ‚aĹ›ciwoĹ›ci indukowania aktywnoĹ›ci enzymĂłw mi- krosomalnych majÄ… barbiturany. ZwiÄ™kszajÄ… one metabolizowanie innych barbituranĂłw, aminoienazonu, fenylobutazonu, pochodnych hydan- toiny, gryzeofulwiny i hormonĂłw pĹ‚ciowych. Silnym induktorem enzymatycznym jest rĂłwnieĹĽ lek nasenny – glutetimid, analeptyk – niketa- mid, lek przeciwbĂłlowy – fenylobutazon, przeciwcukrzycowy – tolbu- tamid, a zwĹ‚aszcza antybiotyki tuberkulostatyczne ryfamycyna i ry- fampicyna oraz insektycydy, ktĂłrych zawartość w Ĺ›rodowisku czĹ‚owieka stale siÄ™ zwiÄ™ksza.

Leave a Reply