Kategorie

Wiązanie leków z białkami osocza w ciąży na ogół się zmniejsza, przede wszystkim ze względu na fizjologiczną pod koniec ciąży hipoal- buminemię. Może to prowadzić w przypadku stosowania leków o znacznym stopniu wiązania z białkami do zwiększenia odsetka leku wolnego, a zatem tej „porcji”, która może wnikać do tkanek i wywierać efekt biologiczny, co niekiedy może równoważyć zmniejszone stężenie leku .cał-kowitego.

Do zmniejszenia stężenia wiÄ™kszoĹ›ci lekĂłw w ciÄ…ĹĽy przyczynia siÄ™ ich zwiÄ™kszona eliminacja – zwiÄ™kszone wydzielanie lekĂłw z moczem (zwiÄ™kszenie klirensu osoczowego) oraz wzmoĹĽona biotransformacja (wzrost aktywnoĹ›ci enzymĂłw mikrosomalnych w wyniku indukcyjnego dziaĹ‚ania hormonĂłw pĹ‚ciowych, zwĹ‚aszcza gestagenĂłw), zwĹ‚aszcza lekĂłw ulegajÄ…cych metabolizmowi przy udziale tzw. oksydaz o zmienionej czynnoĹ›ci.

W wyniku tych zmian zmniejsza się stężenie i skraca biologiczny okres półtrwania, a zatem zmniejsza się siła i czas działania leków przeciw- padaczkowych (np. fenytoiny, fenobarbitalu, etosuksimidu i prawdopodobnie również karbamazepiny), leków przeciwdepresyjnych (m.in. soli litu), glikozydów nasercowych (digoksyny).

Leave a Reply