Kategorie

Wchłanianie większości leków z przewodu pokarmowego ludzi w podeszłym wieku nie ulega zmianie. Stwierdzono jednakże upośledzenie wchłaniania amobarbitalu, sulfafenazolu, indometacyny i digoksyny. Ze względu na fizjologiczną w pewnym stopniu niedokwaśność u ludzi w po deszłym wieku zwiększa się dostępność biologiczna leków wrażliwych na działanie kwasu solnego w żołądku, jak penicylin, tetracyklin i lewo- dopy.

Istotne zmiany zachodzÄ… w dystrybucji lekĂłw u ludzi w podeszĹ‚ym wieku. Zmniejsza siÄ™ przede wszystkim objÄ™tość wody caĹ‚kowitej oraz po 80 roku ĹĽycia rĂłwnieĹĽ tkanki tĹ‚uszczowej. Zmiany te majÄ… istotny wpĹ‚yw na objÄ™tość dystrybucji. W stosunku do wiÄ™kszoĹ›ci lekĂłw objÄ™tość dystrybucji ulega zmniejszeniu, co prowadzi do zwiÄ™kszenia stężenia we krwi lekĂłw, jeĹ›li sÄ… podawane w dawkach nie zmienionych (w przeliczeniu na kg masy ciaĹ‚a) w stosunku do ludzi w wieku dojrzaĹ‚ym. Ponadto, w zwiÄ…zku z czÄ™sto wystÄ™pujÄ…cÄ… hipoalbuminemiÄ… zmniejsza siÄ™ stopieĹ„ wiÄ…zania lekĂłw z biaĹ‚kami krwi. A zatem zwiÄ™ksza siÄ™ odsetek leku nie zwiÄ…zanego, ktĂłry bezpoĹ›rednio moĹĽe uczestniczyć w dystrybucji, metabolizmie i wydalaniu. JednakĹĽe stężenie lekĂłw w tkankach nie zawsze ulega odpowiedniemu zwiÄ™kszeniu – u ludzi w podeszĹ‚ym wieku zmniejsza siÄ™ bowiem narzÄ…dowy przepĹ‚yw krwi oraz przepuszczalność naczyĹ„ wĹ‚osowatych.

Leave a Reply