Kategorie

W zakresie wydalania nerkowego można z jednej strony przez zahamowanie tego wydalania doprowadzić do przedłużenia i wzmożenia działania leków, z drugiej zaś strony przez wzmożenie wydzielania można przyspieszyć eliminację leku (trucizny).

Interakcja farmakodynamiczna leków jest względnie dobrze poznana. Klinicznie wykorzystuje się ją w leczeniu skojarzonym zarówno w celu zwiększenia skuteczności, jak i w celu zmniejszenia objawów niepożądanych leku podstawowego.

Leave a Reply