Kategorie

W wielu krajach wydano odpowiednie przepisy regulujące sprawę używania leków przez kierowców. W Polsce w 1978 r. MZiOS ustaliło listę leków, które wpływają upośledzająco na sprawność psychofizyczną kierowców. Lista ta składa się z 2 grup. Pierwsza zawiera 23 leki należące do tej samej grupy co alkohol, tzn. narkotyczne (interpretacja art. 19 Kodeksu Drogowego). Do tej grupy zaliczane są środki używane do znieczulenia ogólnego, w neuroleptanalgezji, leki odurzające i narkotyczne leki przeciwbólowe. Kierowca nie może prowadzić pojazdu samochodowego, jeśli znajduje się pod wpływem tych środków, a lekarze mają obowiązek zakazania prowadzenia pojazdu w przypadku konieczności zapisania leków z tej grupy.

Drugą grupę stanowi 76 środków farmaceutycznych, które w większym lub mniejszym stopniu upośledzają sprawność psychofizyczną. Lekarze przepisujący leki z tej grupy powinni uprzedzać pacjentów-kierowców o możliwości niekorzystnego ich działania na sprawność psychofizyczną. Prowadzenie pojazdu samochodowego przez kierowcę będącego pod działaniem tych leków nie jest prawnie zakazane, jednakże powinien on zachować szczególną ostrożność. Przy spowodowaniu wypadku fakt zażycia leków z tej grupy i zmniejszenie sprawności psychofizycznej kierowcy nie jest okolicznością łagodzącą.

Leave a Reply