Kategorie

W organizmie młodym odmienna jest również dystrybucja leków. Przyczyną jest nie tylko większa przepuszczalność barier tkankowych i łatwiejsze przenikanie leków, lecz również inny skład chemiczny (większa zawartość wody). Większy jest w związku z tym współczynnik podziału (dystrybucji) (tab. 1.13), co może powodować, że stężenie leków we krwi jest mniejsze niż po tej samej dawce (w przeliczeniu na kilogram masy ciała) u dorosłych.

Istotne znaczenie w dystrybucji leków u niemowląt i małych dzieci ma mniejsza zdolność wiązania leków przez białka krwi. Stwierdzono to w odniesieniu do sulfonamidów, środków znieczulających miejscowo i in. Wiele leków, m.in. metyloksantyny, salicylany, sulfizoksazol ma

Leave a Reply