Kategorie

W obrębie synapsy błona komórkowa włókna nerwowego, doprowadzającego impuls, nosi nazwę błony presynaptycznej, a błona komórko wa narządu efektorowego (efektora) nazywa się błoną postsynaptyczną. Niewielka przestrzeń (zwykle 100-500 nm) między obydwiema błonami jest określana jako szczelina synaptyczna (ryc. 2.2).

W zakończeniu nerwowym stanowiącym strukturę presynaptyczną znajdują się enzymy mitochondrialne, mikrósomalne i cytoplazmatyczne,

Leave a Reply