Kategorie

Właściwości rakotwórcze mają również produkty destylacji smoły drzewnej (m.in. nie można wykluczyć możliwości działania rakotwórczego oleju kreozotowego i kreozotu), produkty suchej destylacji liści tytoniu (dym tytoniowy) oraz laktony. Te ostatnie należą do związków alkilujących. Niektórzy uważają, że nie można wykluczyć również mo-żliwości działania rakotwórczego antybiotyków (3-laktamowych z penicyliną na czele.

Uretany, wĹ›rĂłd ktĂłrych sÄ… i stosowane jako leki, mogÄ… indukować nowotwory w różnych tkankach. UwaĹĽa siÄ™ jednak, ĹĽe majÄ… one zdolność „zapoczÄ…tkowania” procesu rakotwĂłrczego – „realizacjÄ™” nowotworu wywoĹ‚uje kokarcynogen, np. czynnik draĹĽniÄ…cy tkanki (olej krotonowy).

Działanie rakotwórcze mają również pochodne kwasu tiowęglowego (tiomocznik, tioacetamid) oraz chinony. Ugrupowanie chinonowe determinuje działanie drażniące niezależnie od tego, w jakim znajduje się związku. Prawdopodobnie decydujące znaczenie mają silne właściwości utleniające chinonów.

Leave a Reply