Kategorie

Działanie leku może się zmieniać w przebiegu leczenia zarówno ilościowo, jak i jakościowo. Może przede wszystkim nastąpić wzmożenie lub osłabienie działania..

Wzmożenie działania. Wzmożenie działania leku przy wielokrotnym jego podawaniu może być następstwem (bezwzględnej lub względnej) kumulacji, która występuje

wówczas, gdy ilość podanego dziennie leku jest większa niż ilość eliminowana. Inną formą wzmożonej, lecz równocześnie zmienionej jakościowo reakcji na lek jest występujące u pewnej, niewielkiej liczby chorych uczulenie na lek (zwykle nadmiernie nasilona reakcja uczuleniowa).

Leave a Reply