Kategorie

Nieodwracalne IAchE z grupy organicznych estrów kwasu ortofosforowego są zwykle cieczami o dużej rozpuszczalności w lipidach. Pary lub aerozole tych trucizn są szybko wchłaniane z przewodu pokarmowego, z błon śluzowych i surowiczych, a nawet przez skórę. Nadmiar trucizny, który pozostaje po połączeniu się inhibitorów z estrami cho-liny, jest hydrolizowany lub utleniany, a produkty rozpadu wydalane z moczem.

Toksyczność. Wśród odwracalnych IAchE najbardziej toksyczna jest. fizostygmina. Nieodwracalne IAchE są prawie wyłącznie używane bądź jako środki owadobójcze w rolnictwie, bądź jako gazy bojowe. Zatrucie objawia się uogólnionym pobudzeniem ośrodkowego i obwodowego układu cholinergicznego. Najgroźniejsze dla życia są skutki działania ośrodkowego. Kolejność występowania objawów zależy od drogi wprowadze-nia trucizny do organizmu (przez skórę, przez przewód pokarmowy lub drogą wziewną). Pojawia się ślinotok, nudności, duszność, rzężenia, ograniczenie świadomości, utrata poczucia rzeczywistości, źrenice są maksymalnie zwężone (myosis), akomodacja jest zaburzona, pojawia się ból w okolicy łuków brwiowych, bolesne skurcze żołądka i jelit, biegunka, drżenia włókienkowe i przykurcz mięśni szkieletowych.

DziaĹ‚anie oĹ›rodkowe trucizny jest wypadkowÄ… pobudzenia i hamowania czynnoĹ›ci różnych części mĂłzgowia. Pojawia siÄ™ niezborność ruchĂłw, spowolniona mowa, napady drgawek, a w koĹ„cu Ĺ›piÄ…czka. Ĺšmierć moĹĽe nastÄ…pić natychmiast lub do 24 h od chwili zetkniÄ™cia siÄ™ z truciznÄ…. W przypadku przeĹĽycia ostrej fazy zatrucia istnieje niebezpieczeĹ„stwo pojawienia siÄ™ wtĂłrnych zmian zwyrodnieniowych w mĂłzgu. Farmakolo- _ giczne leczenie ostrego zatrucia polega na podawaniu atropiny i rÄ™akty- watorĂłw AchE (np. pralidoksymu). Ponadto podaje siÄ™ tlen do oddychania oraz w przypadku wystÄ…pienia drgawek – doĹĽylnie barbiturany.

Leave a Reply