Kategorie

Szczegółowe badania wykonane w warunkach kontrolowanego eksperymentu na zdrowych ochotnikach wykazały, że średnio silnie działające leki nasenne zastosowane w powszechnie stosowanych dawkach, nawet na szczycie swego działania nie upośledzają istotnie sprawności psychofizycznej, ocenianej 3 wybranymi testami. K .

Z praktycznego punktu widzenia najwłaściwsze jest przestrzeganie zasady, aby u kierowców, którzy udają się w podróż, nie stosować wieczorem leków nasennych o długim (powyżej 7 h) działaniu, jak feno- barbital, cyklobarbital, Reladorm, glutetimid i in. Nie należy również zażywać leków nasennych po północy. Natomiast, jeśli są określone wskazania, to właściwsze jest podanie kierowcom wieczorem krótko dzia-łającego leku nasennego niż jazda po nieprzespanej nocy.

Leave a Reply