Kategorie

Szczególnie zaskakujące zaburzenia wydalania nerkowego leków stwierdzono w ^tzw. torbielowatym zwyrodnieniu trzustki, czyli muko- wiscydozie (cystic^iibiosis). W chorobie tej dochodzi do znacznego zwiększenia klirensu nerkowego niektórych leków, np. dikloksacyliny czy metycyliny.

Stany patologiczne łączą się często ze zmianą stanu czynnościowego i wydolności efektora. Zmniejszenie siły działania glikozydów naserco- wych może być następstwem uszkodzenia narządu wykonawczego, jakim jest mięsień sercowy, który traci zdolność odpowiedzi adekwatną zmianą czynności na podany lek.

Leave a Reply