Kategorie

Szczególnie niebezpieczne dla płodu są podawane kobiecie ciężarnej hormony. Androgeny i gestageny powodują maskulinizację płodów, estrogeny zaś feminizację płodów z zahamowaniem rozwoju ich gonad. Podawanie leków przeciwtarczycowych (np. tiouracylu) prowadzi do rozwinięcia się wola i zaniku przysadki u płodów i noworodków.

Wykazano działania teratogenne glikokortykosteroidów i ACTH (wady rozwojowe, zwłaszcza rozszczepy podniebienia), insuliny, somatotro- piny, wazopresyny i oksytocyny. Również niektóre neurohormony, np. serotonina i adrenalina, mogą powodować uszkodzenie płodu.

DziaĹ‚anie uszkadzajÄ…ce pĹ‚Ăłd wywiera rĂłwnieĹĽ wiele lekĂłw wpĹ‚ywajÄ…cych na oun. Chloropromazyna moĹĽe wywoĹ‚ywać retinopatie (podobnie jak chlorochina) i hiperbilirubinemiÄ™, meprobamat – opóźniony rozwĂłj pĹ‚odu, chinina – trombocytopeniÄ™ i gĹ‚uchotÄ™. Barbiturany dziaĹ‚ajÄ… jako induktory enzymatyczne – zastosowane przed porodem mogÄ… zmieniać aktywność enzymĂłw mikrosomalnych i intensywność biotransfor- macji stosowanych u noworodka lekĂłw. Narkotyczne leki przeciwbĂłlowe zaĹĽywane przez dĹ‚uĹĽszy czas przez kobiety ciężarne mogÄ… wywoĹ‚ać u noworodka groĹşne czasem objawy abstynencyjne. Morfina, petydyna, Ĺ›rodki znieczulajÄ…ce ogĂłlnie zastosowane tuĹĽ przed porodem wywoĹ‚ujÄ… depresjÄ™ oĹ›rodka oddechowego pĹ‚odu i utrudniajÄ… pojawienie siÄ™ samoistnie pierwszego oddechu po urodzeniu.

Leave a Reply