Kategorie

Szczególną grupę leków psychopobudzających stanowią tzw. leki psychoenergizujące i nootropowe. Leki te zwiększają aktywność psychomotoryczną, wzmagając koncentrację uwagi, zmniejszając zapotrzebowanie na sen oraz zwiększając szybkość wytwarzania się odruchów warunkowych. Szczegółowe badania wykonane na zdrowych ochotnikach wykazały, że deanol (Bimanol) wyraźnie wzmaga sprawność psychofizyczną. zmniejszając zapotrzebowanie na sen.

PodsumowujÄ…c – z punktu widzenia medycyny komunikacyjnej – leki psychotropowe moĹĽna podzielić na 3 grupy:

– 1. BezwzglÄ™dnie przeciwwskazane dla kierowcĂłw – neuroleptyki, leki przeciwdepresyjne, Ĺ›rodki psychodysleptyczne oraz niektĂłre leki kojÄ…ce.

– 2. WzglÄ™dnie przeciwwskazane dla kierowcĂłw – tzn. dopuszczalne do stosowania w okreĹ›lonych przypadkach pod kontrolÄ… lekarza i przy uĹ›wiadomieniu chorego — niektĂłre leki kojÄ…ce, zwĹ‚aszcza pochodne benzodiazepiny.

– 3. Dozwolone do stosowania u kierowcĂłw w dawkach umiarkowanych i przy uwzglÄ™dnieniu przeciwwskazaĹ„ – leki psychopobudzajÄ…ce i psy- choener gizu j Ä…ce.

Leki przeciwhistaminowe i przeciw kinetozom. Większość leków przeciwhistaminowych i leków stosowanych przeciwko chorobom lokomocyjnym (kinetozom) działa psychodepresyjnie, a nawet nasennie. Niektórzy eksperci stwierdzali ich niekorzystny wpływ na procesy psychiczne i sprawność psychofizyczną, przy czym środki psycho- analeptyczne, znosząc subiektywne objawy zmęczenia, nie znoszą jednak upośledzenia sprawności psychofizycznej. W sumie uważa się, że podczas ich zażywania należy zaniechać prowadzenia pojazdów mecha-nicznych.

Leave a Reply