Kategorie

Synergizm hiperaddycyjny (potencjalizacja) zachodzi wówczas, gdy działanie leków podanych razem jest większe niż suma działania poszczególnych składników. Pochodne fenotiazyny potęgują działanie nasenne barbituranów, ponieważ niewielkie i nie działające nasennie dawki chloropromazyny wzmagają znacznie głębokość i czas snu po zastosowaniu równocześnie heksobarbitalu. Potencjalizacja, zgodnie z zasadą Burga,v występuje wówczas, gdy zastosowane leki mają różne punkty uchwytu działania. W tym przypadku chioropromazyna hamuje nie tylko pobudliwość oun, lecz ponadto hamuje metabolizm heksobarbitalu. Również między trimetoprimem a sulfonamidami występuje zjawisko synergizmu hiperaddycyjnego. Trimetoprim hamuje biosyntezę kwa-

Rodzaje antagonizmów. su foliowego przez blokowanie reduktazy kwasu foliowego, sulfonamidy zaś antagonizują wykorzystanie PABA. Jeden i drugi proces jest niezbędny do biosyntezy kwasów nukleinowych. W wyniku tego podwójnego działania wzmaga się ich działanie bakteriostatyczne.

W farmakoterapii zjawisko synergizmu hiperaddycyjnego jest niezwykle cenne i staramy się go wykorzystać w leczeniu wielu chorób, np. w chemioterapii chorób zakaźnych, chorób nowotworowych, w leczeniu nadciśnienia, w leczeniu niedomogi krążenia. Synergizm addycyjny natomiast nie daje lekarzowi specjalnych korzyści.

Leave a Reply