Kategorie

Synapsy układu autonomicznego są punktem uchwytu leków działających na ten układ. Znane są leki, które modyfikują czynność synapsy układu autonomicznego w każdej fazie jej aktywności.

Istnieje rozbieżność między różnorodnością reakcji fizjologicznych wywołanych przez pobudzenie układu autonomicznego a ubóstwem przekaźników, którymi dysponuje. Różnorodność reakcji jest uzasadniona mnogością efektorów, których błona postsynaptyczna zawiera różne typy receptorów. Nie znamy jeszcze biochemicznej struktury receptorów. Obecnie na podstawie farmakologicznej analizy ich czynności wyróżnia się 2 typy .receptorów cholinergicznych i 2 typy receptorów adrener- gicznych, (ryc. 2.3).

Leave a Reply