Kategorie

SygnaĹ‚em do wprawienia synapsy w stan pobudzenia jest presynap- tyczny potencjaĹ‚ czynnoĹ›ciowy docierajÄ…cy do synapsy poprzez wĹ‚Ăłkno nerwowe. PotencjaĹ‚ ten uwalnia z pÄ™cherzykĂłw nagromadzone tam czÄ…steczki przekaĹşnika. PrzekaĹşnik z Ĺ‚atwoĹ›ciÄ… przenika przez zdepolary- ĹşowanÄ… bĹ‚onÄ™ presynaptycznÄ… i przedostaje siÄ™ do szczeliny synaptycznej, a nastÄ™pnie Ĺ‚Ä…czy siÄ™ z receptorami bĹ‚ony postsynaptycznej. Kompleks przekaĹşnik-receptor jest nietrwaĹ‚y i w uĹ‚amkach sekundy nastÄ™puje jego dysocjacja. JeĹ›li napĹ‚yw czÄ…steczek przekaĹşnika do szczeliny synaptycznej jest znaczny, to czÄ™stość Ĺ‚Ä…czenia siÄ™ i dysocjacji czÄ…steczek przekaĹşnika z receptorem osiÄ…ga pewnÄ… granicznÄ… wartość koniecznÄ… do wzbudzenia postsynaptycznego potencjaĹ‚u czynnoĹ›ciowego. WĂłwczas efektor rozpoczyna swoje fizjologiczne dziaĹ‚anie „zaprogramowane” przez ukĹ‚ad autonomiczny.

Co jednak dzieje się z niepotrzebnymi już cząstęczkami przekaźnika w szczelinie synaptycznej, gdy zanika presynaptyczny potencjał czynnościowy? Gospodarka przekaźnikiem jest oszczędna. Część przekaźnika wchłania się ponownie ze szczeliny synaptycznej do zakończenia nerwowego, część jeszcze w okresie pobudzenia synapsy rozkłada się enzymatycznie, a część w sposób bierny dyfunduje do płynów międzykomórkowych i następnie do krwi. W sposobie usuwania przekaźnika ze szcze-liny synaptycznej istnieją znaczne różnice pomiędzy. synapsą choliner- giczną i adrenergiczną. W synapsie cholinergicznej głównym sposobem unieczynniania przekaźnika jest jego rozkład enzymatyczny, natomiast w synapsie adrenergicznej dominuje wychwyt zwrotny przekaźnika do struktur presynaptycznych. Zniknięcie przekaźnika ze szczeliny synaptycznej ozinacza koniec procesu pobudzenia receptora.

Leave a Reply