Kategorie

Podobny klinicznie skutek można uzyskać, podając tzw. leki mioli- tyczne, tj. te, które rozkurczają mięśnie gładkie bez pośrednictwa receptorów M, np. papaweryna, metyloksahtyńy, azotyny. Również środki miejscowo znieczulające, np. prokaina, zwiotczają mięśnie gładkie.

Swoiste cechy budowy chemicznej niektórych syntetycznych leków atropinopodobnych, które upodobniają je do leków porażających zwoje, środków znieczulających miejscowo, leków przeciwhistaminowych lub papaweryny, warunkują ich poliwalentny mechanizm działania spazmo- litycznego. Oprócz działania obwodowego atropina i hioscyna wywierają działanie ośrodkowe (p. rozdz. 6).

Leave a Reply