Kategorie

Nauka o wpĹ‚ywie stanĂłw chorobowych na dziaĹ‚anie lekĂłw nazywa siÄ™ patofarmakologiÄ…. PowstaĹ‚a ona wzglÄ™dnie niedawno, choć le- karze-praktycy wielokrotnie stwierdzali, ĹĽe różne leki inaczej dziaĹ‚ajÄ… na czĹ‚owieka chorego, a inaczej na zdrowego. Leki przeciwgorÄ…czkowe zmniejszajÄ… np. temperaturÄ™ ciaĹ‚a tylko u gorÄ…czkujÄ…cych, nie zmieniajÄ… jej natomiast u czĹ‚owieka z prawidĹ‚owÄ… temperaturÄ… ciaĹ‚a. W gorÄ…czce glikozydy nasercowe nie dziaĹ‚ajÄ… inotropowo dodatnio, a epinefryna dziaĹ‚a paradoksalnie hipotensyjnie. Epinefryna moĹĽe rĂłwnieĹĽ zwężać miaĹĽdĹĽycowo zmienione naczynia wieĹ„cowe. Lobelina, dwutlenek wÄ™gla i kofeina dziaĹ‚ajÄ… podbudzajÄ…co na oĹ›rodek oddechowy gĹ‚Ăłwnie w stanach jego zahamowania. Kofeina dziaĹ‚a w chorobie popromiennej paradoksalnie nasennie, zamiast pobudzajÄ…co. DziaĹ‚anie bromu zmienia siÄ™ w stanach neurotycznych. Roztwory kokainy i prokainy nie dziaĹ‚ajÄ… znieczulajÄ…co miejscowo w tkankach zmienionych zapalnie – kokaina nie kurczy rĂłwnieĹĽ wĂłwczas naczyĹ„ krwionoĹ›nych. Salicylany w wiÄ™kszym stopniu gromadzÄ… siÄ™ w tkankach zmienionych gośćcowo i wywierajÄ… silniejsze dziaĹ‚anie.

Proces chorobowy jest związany z zaburzeniami podstawowych czynności organizmu w tym również tych procesów, które determinują efekt farmakologiczny, jak wchłanianie leków, wiązanie z białkami krwi i tkanek, przenoszenie z krwią, transport leków przez błony biologiczne do tkanek i ich dystrybucję w poszczególnych kompartmentach, biotransfor- mację i wydalanie, jak też wiązanie się z farmakoreceptorem. Proces chorobowy wywołuje poza tym. istotne zmiany stanu czynnościowego i wydolność narządu efektorowego.

Leave a Reply