Kategorie

Efekt farmakologiczny leku w istotnym stopniu zaleĹĽy od stanu czynnoĹ›ciowego narzÄ…du efektorowego. W stanach pobudzenia efektora Ĺ‚atwiej go zahamować niĹĽ jeszcze bardziej pobudzić. Leki pobudzajÄ…ce dziaĹ‚ajÄ… z tego powodu silniej w stanach zahamowania danego narzÄ…du, a leki hamujÄ…ce — silniej w stanach pobudzenia. Leki analeptyczne, np. kofeina lub amfetamina, dziaĹ‚ajÄ… silniej pobudzajÄ…co w nocy, gdy oun jest wzglÄ™dnie zahamowany, niĹĽ w dzieĹ„. Leki hipertensyjne dziaĹ‚ajÄ… silniej w stanach podciĹ›nienia i zapaĹ›ci niĹĽ w nadciĹ›nieniu.

Czynnikiem limitującym jest zatem zarówno aktualny stan czynnościowy narządu efektorowego, jak i jego wydolność. Jeśli np. szerokość źrenicy może maksymalnie wynosić 10 mm, to w czasie najbardziej nasilonej mydriazy nawet największa dawka atropiny jej nie zwiększy, na^ tomiast leki cholinergiczne (np. pilokarpina) będą działać znacznie silniej niż w stanie miozy. Jednocześnie zwiększenie siły mięśniowej po podaniu kofeiny będzie znacznie mniejsze u osób krańcowo wyczerpanych i osłabionych.

Wśród wielu czynników fizjologicznych określających stan czynnościowy organizmu szczególnie istotną rolę w reaktywności na leki odgrywa m.in. ciąża, stan czynnościowy przewodu pokarmowego oraz zmiany czynności organizmu w następstwie działania różnorodnych czynników środowiska.

Leave a Reply