Kategorie

Stan czynnoĹ›ciowy przewodu pokarmowego, zwĹ‚aszcza nasilenie jego perystaltyki, ma istotny wpĹ‚yw na wchJanianie lekĂłw. Przy wolniejszej oddawalnoĹ›ci leku caĹ‚kowita jego dostÄ™pność biologiczna jest w pewnym zakresie funkcjÄ… szybkoĹ›ci pasaĹĽu jelitowego. A zatem, szczegĂłlnie przy stosowaniu postaci lekĂłw o przedĹ‚uĹĽonym dziaĹ‚aniu, mogÄ… wystÄ…- pić u poszczegĂłlnych chorych duĹĽe różnice w iloĹ›ci wchĹ‚oniÄ™tej substancji czynnej. Szybkość opróżniania siÄ™ ĹĽoĹ‚Ä…dka zaleĹĽy m.in. od jakoĹ›ci i skĹ‚adu pokarmu (np. pokarm pĹ‚ynny lub staĹ‚y, pokarm skĹ‚adajÄ…cy siÄ™ gĹ‚Ăłwnie z wÄ™glowodanĂłw, a zwĹ‚aszcza bogaty w bĹ‚onnik lub pokarm bogatobiaĹ‚- kowy i tĹ‚uszczowy), jego iloĹ›ci oraz od jego temperatury. Pokarmy zimne wzmagajÄ… perystaltykÄ™ ĹĽoĹ‚Ä…dka i szybkość jego opróżniania, pokarmy gorÄ…ce natomiast – zwalniajÄ…. RĂłwnieĹĽ stres i napiÄ™cie emocjonalne mogÄ… nie tylko zmieniać wydzielanie soku ĹĽoĹ‚Ä…dkowego, lecz rĂłwnieĹĽ czas opróżniania siÄ™ ĹĽoĹ‚Ä…dka i nasilenie perystaltyki jelit. TakĹĽe zaburzenia wydzielania wewnÄ™trznego, np. nadczynność gruczoĹ‚u tarczowego, zmieniajÄ… perystaltykÄ™ jelit i ĹĽoĹ‚Ä…dka. SzczegĂłlne znaczenie mogÄ… mieć rĂłwnoczeĹ›nie stosowane Ĺ›rodki przeczyszczajÄ…ce i zapierajÄ…ce.

Na wchłanianie jelitowe leków duży wpływ ma również wypełnienie światła przewodu pokarmowego treścią pokarmową. Na ogół leki podane w czasie spożywania pokarmu lub po spożyciu pokarmu wchłaniają się wolniej, a niekiedy również w mniejszym stopniu niż podane do przewodu pokarmowego wypełnionego tylko w nieznacznym stopniu treścią pokarmową. Po podaniu preparatu PAS-Natrium na czczo uzyskuje się blisko 2-krotnie większe stężenie tego leku niż po podaniu go po jedzeniu.

Leave a Reply