Kategorie

Dla wiÄ™kszoĹ›ci lekĂłw współczynnik dystrybucji jest mniejszy od 1, gdyĹĽ niecaĹ‚a objÄ™tość organizmu jest dla tych lekĂłw dostÄ™pna (np. zÄ™by, koĹ›ci itp.). Współczynnik A’ > 1 jest charakterystyczny dla lekĂłw silnie wiÄ…ĹĽÄ…cych siÄ™ z biaĹ‚kami lub wykazujÄ…cych znaczne powinowactwo do tkanki tĹ‚uszczowej.

Stała eliminacji i biologiczny okres półtrwania. Stała eliminacji (Kel) jest to odsetek zmniejszenia się stężenia leku we krwi w jednostce czasu i określa szybkość eliminacji tego leku z organizmu. Szybkość ta jest w zasadzie wartością stałą dla danego leku i nie zależy od jego dawki. Im większa jest wartość Kel[ tym szybciej lek jest eliminowany z organizmu. Przykładowo, jeśli stałe eliminacji dwóch leków wynoszą 0,15 i 0,023 h-1 oznacza to, że co godzina stężenie tych leków we krwi zmniejsza się o 15% (w pierwszym przypadku) i 2,3% (w drugim przypadku) każdorazowego stężenia wyjściowego. Lek pierwszy jest zatem przeszło 6-krotnie szybciej eliminowany niż drugi.

Leave a Reply