Kategorie

Zarówno środki kuraropodobne, jak i środki porażające neurony wstaw- kowe rdzenia kręgowego ze zrozumiałych względów są bezwzględnie przeciwwskazane dla kierowców pojazdów mechanicznych.

Leki przeciwnadciśnieniowe. Leki przeciwnadciśnieniowe o działaniu psychodepresyjnym (np. rezerpina, klonidyna, metylodopa i częściowo pochodne hydrazynoftalazyny) mogą ograniczać sprawność psychofizyczną, cłióciaż efekt ten wywołują na ogół dopiero w większych dawkach.

Bezwzględnie przeciwwskazane dla kierowców są leki ganglioplegicz- ne, stosowane niekiedy jako leki przeciwnadciśnieniowe, ponieważ znoszą one reakcje wyrównawcze układu krążenia i mogą prowadzić do zapaści ortostatycznej i utraty przytomności. Równie niebezpieczne są niektóre leki saluretyczne stosowane w nadciśnieniu, ponieważ mogą wtórnie prowadzić do hipokaliemii i zaburzeń równowagi kwasowo-zasado- wej ze zmianami pobudliwości zakończeń nerwów ruchowych w mięśniach.

Leave a Reply