Kategorie

Znieczulenie miejscowe, wg ogólnie panującej wśród lekarzy i chorych opinii, ma rzekomo nie upośledzać sprawności psychofizycznej. Jednakże szczegółowe badania wykazały, że znieczulenie nasiękowe lub przewodowe, zwłaszcza okolic głowy może w niektórych przypadkach uniemożliwiać bezpieczne prowadzenie pojazdów mechanicznych, nawet wówczas, gdy znieczulenie już minęło. Obecnie przyjmuje się, że po znieczuleniu miejscowym stomatologicznym lub laryngologicznym należy powstrzymać się od prowadzenia pojazdu samochodowego co najmniej przez godzinę. Znieczulenie innych okolic ciała nie ogranicza w zasadzie sprawności psychoruchowej chorego.

Leki nasenne. Leki nasenne są wyjątkowo ważnym i trudnym problemem medycyny komunikacyjnej. Są one dosyć często stwierdzane w moczu kierowców, zarówno badanych losowo, jak i zatrzymanych w związku z wypadkiem. Aczkolwiek leki nasenne wydawane są w Polsce wyłącznie z przepisu lekarza (na recepty), to jednak niektóre z nich (np. barbiturany) wchodzą w skład wielu preparatów przeciwbólowych (np. Pabialgin) i innych, wydawanych również bez recepty. Leki nasenne stosowane są zwykle przed snem, a zatem wtedy, gdy chory nie zamierza pracować, kiero wać pojazdem czy obsługiwać maszyny. Niemniej powstaje zasadnicze i praktycznie ważne pytanie: po ilu godzinach po zażyciu leku nasennego kierowca może zasiąść za kierownicą? Czy zażycie leku nasennego wieczorem powinno stanowić zawsze podstawę do zakazu prowadzenia pojazdu mechanicznego następnego dnia rano, a jeśli tak, to kiedy kierowca może zacząć prowadzić pojazd?

Leave a Reply