Kategorie

Sole litu Silniejsze działanie lecznicze i większa częstość objawów niepożądanych Prawdopodobnie zmniejszenie wydzielania nerkowego oraz wzmożona wrażliwość Zmniejszenie dawek i „monitorowanie” stężenia leku we krwi

Petydyna WiÄ™ksza czÄ™stość wystÄ™-powania objawĂłw nie- poĹĽa.danych – nudnoĹ›ci, hipotensja, depresja oĹ›rodka oddechowego. PrzedĹ‚uĹĽenie f0i5 przy zmniejszonym wiÄ…zaniu z biaĹ‚kami i nie zmienionym klirensie oso- czowym Zaleca siÄ™ rozpoczynać od maĹ‚ych dawek indywidualnie dobieranych

Morfina Silniejsze dziaĹ‚anie przeciwbĂłlowe i wiÄ™ksza czÄ™stość objawĂłw nie-poĹĽÄ…danych Mechanizm nie wyjaĹ›niony – nie wszystkie dziailania moĹĽna wytĹ‚umaczyć zmianami far- makokinetycznymi Zalecane mniejsze dawki

Leave a Reply