Kategorie

Różnice w reaktywności na niektóre leki nowo narodzonych i dorosłych szczurów ilustruje powyższe zestawienie. Organizm młody charakteryzuje się przede wszystkim dużą przepuszczalnością błony śluzowej przewodu pokarmowego, w wyniku czego następuje szybsze i pełniejsze na ogół wchłanianie leków, co powoduje zwykle silniejsze ich działanie po podaniu doustnym. Równocześnie błona śluzowa dzieci, zwłaszcza niemowląt, jest bardzo delikatna i wrażliwa na drażniące działanie leków, co może prowadzić do jej uszkodzenia, powodując tzw. zespoły złego wchłaniania. Wykazano również szybsze wchłanianie niektórych leków z tkanki podskórnej noworodków.

Organizm dziecka odznacza siÄ™ poza tym znacznie wiÄ™kszÄ… przepuszczalnoĹ›ciÄ… barier tkankowych, zwĹ‚aszcza bariery krew/mĂłzg. Dlatego teĹĽ leki Ĺ‚atwiej na ogół przenikajÄ… z krwi do tkanek, zwĹ‚aszcza do mĂłzgu, osiÄ…gajÄ… tam wiÄ™ksze stężenie i wywierajÄ… silniejsze dziaĹ‚anie. Na noworodki silniej dziaĹ‚ajÄ… m.in. Ĺ›rodki znieczulajÄ…ce ogĂłlnie, narkotyczne ‚leki przeciwbĂłlowe, barbiturany, chloropromazyna. Przyczynia siÄ™ do tego jednak rĂłwnieĹĽ wiÄ™ksza wraĹĽliwość tkanki mĂłzgowej, zwĹ‚aszcza na leki hamujÄ…ce oun. MaĹ‚e dzieci sÄ… bardzo wraĹĽliwe na dziaĹ‚anie alkoholu- Ĺ‚atwo dochodzi rĂłwnieĹĽ u nich do uszkodzenia wÄ…troby. WiÄ™ksza wraĹĽliwość oun moĹĽe prowadzić do wystÄ…pienia drgawek po zastosowaniu niektĂłrych analeptykĂłw, m.in. kamfory.

Leave a Reply