Kategorie

Z powyższych faktów wynika praktyczny wniosek kliniczny, że przed zastosowaniem sukcynylocholiny należy u danego chorego bezwzględnie zbadać typowość hydrolazy Ach (tzw. liczbą dibukainową), aby uniknąć katastrofalnych następstw lub możliwości braku działania.

Różnice w reaktywnoĹ›ci na leki metabolizowane przez acetylacjÄ™. Wiele lekĂłw, jak tuberkulostatyk – izo- niazyd (hydrazyd kwasu izonikotynowego – INH), sulfonamidy, pochodne hydrazynoftalazyny (np. todralazyna), prokainamid, fenelzyna i in., jest metabolizowanych w organizmach ssakĂłw przez sprzÄ™ganie z kwasem octowym (acetylacjÄ™) za pomocÄ… N-acetylotransferazy do niektĂłrych acetylometabolitĂłw. Aktywność N-acetylotransferazy (enzymu znajdujÄ…cego siÄ™ gĹ‚Ăłwnie w wÄ…trobie) jest zmienna i uwarunkowana ge-notypowo. W zaleĹĽnoĹ›ci od tego odróżniamy 2 grupy odmienne fenoty- powo: wolno acetylujÄ…cych (WA) i szybko acetylujÄ…cych (SA). CzÄ™stość wystÄ™powania tych 2 fenotypĂłw jest różna wĹ›rĂłd poszczegĂłlnych ras i grup etnicznych (p. ryc. 1.30). OkazaĹ‚o siÄ™, ĹĽe fenotyp WA odpowiada homozygotycznemu genotypowi 2 recesywnych genĂłw warunkujÄ…cych cechÄ™ „wolnej acetylacji”, podczas gdy fenotyp SA skĹ‚ada siÄ™ z 2 geno-typĂłw, z ktĂłrych jeden jest homo-, a drugi heterozygotyczny.

Częstość występowania osób szybko i wolno metabolizuja.cych INH u niektórych ras i grup etnicznych. Następstwem różnic w aktywności acetylotransferazy są zmiany stężenia leków w ten sposób metabolizowanych. U osobników fenotypu W A stosowanie przeciętnych dawek leczniczych wywołuje duże stężenia we krwi (stężenie sulfapirydyny we krwi po podaniu tej samej dawki jest u WA prawie 2-krotnie większe, a stężenie hydralazyny 1,7-krotnie większe), kumulację leków eliminowanych przez acetylację (dłuższy biologiczny okres półtrwania) i znacznie większej częstości występowania objawów toksycznych (zapalenie wielonerwowe po stosowaniu INH występuje np. prawie 4-krotnie częściej u WA niż u SA, liszaj rumieniowaty po stosowaniu pochodnych hydrazynoftalazyny występuje znacznie częściej u WA itp.).

Leave a Reply