Kategorie

Wykazano też dużą zapadalność robotników zatrudnionych w kopalniach 1 rafineriach niklu oraz przy produkcji chromianów.

Rakotwórcze działanie u ludzi ma prawdopodobnie kompleksowe połączenie żelaza z małocząsteczkowym dekstranem (Iron-Dextran, Myo- fer), które powszechnie stosowano pozajelitowo w syderopeniach. Wykazano występowanie raka oskrzeli u pracowników kopalń rud żelaza.

Wśród znanych od dawna karcynogenów chemicznych znajdują się węglowodory, m.in. produkty destylacji ropy naftowej (np. parafina ciekła, wazelina). Nie można wykluczyć możliwości działania rakotwórczego niektórych, stosowanych jako leki chlorowcopochodnych węglowodorów, m.in. chloroformu, czterochlorku węgla oraz chlorku winylu (produkt używany do wytwarzania polichlorku winylu).

Leave a Reply