Kategorie

Typ 1. PrzeciwciaĹ‚o jest „przyczepione” do powierzchni komĂłrki, a wolny lek-antygen, Ĺ‚Ä…czÄ…c siÄ™ z nim, powoduje uwolnienie z komĂłrek przekaĹşnikĂłw reakcji uczuleniowej (histamina, serotonina, Ach, ki- niny, prostaglandyny), ktĂłre wzmagajÄ… przepuszczalność naczyĹ„ wĹ‚osowatych, zmieniajÄ… napiÄ™cie mięśni gĹ‚adkich. NastÄ™pstwem tego procesu sÄ… reakcje uczuleniowe typu natychmiastowego, wystÄ™pujÄ…ce bezpoĹ›rednio po zastosowaniu leku. Reakcje tego typu wystÄ™pujÄ… np. po benzylo- penicylinie, prokainie, preparatach jodu.

Typ 2. Lek-antygen jest „przyczepiony” do powierzchni komĂłrki (najczęściej na krwinkach biaĹ‚ych i czerwonych lub trombocytach),

– 9 Farmakologia a wolne przeciwciaĹ‚o razem z czynnikiem osoczowym (dopeĹ‚niaczem) Ĺ‚Ä…czy siÄ™ z tym antygenem. W wyniku tego po pewnym okresie utajenia, trwajÄ…cym nawet do kilku godzin, dochodzi do aglutynacji lub lizy „napiÄ™tnowanych” lekiem komĂłrek. Tego typu reakcje wystÄ™pujÄ… m.in. po przetoczeniu niezgodnej grupowo krwi, czÄ™sto rĂłwnieĹĽ po stosowaniu lekĂłw pochodnych mocznika, chinoliny, tiazyny.

Leave a Reply