Kategorie

Proces transportu błonowego leków w istotnym stopniu determinujący stężenie leku wokół receptora i efekt farmakologiczny może znacznie zmienić się w różnych stanach chorobowych. Niektóre stany patologiczne polegają głównie na upośledzeniu wymiany między krwią a tkankami, np. skrobiawica. Nie znane są jednak dane na temat zaburzeń transportu leków do tkanek w tej chorobie. Stwierdzono jednak znaczne upośledzenie transportu leków przez bariery biologiczne w stanach niedoboru fizjologicznych aktywatorów tego transportu, m.in. w cukrzycy (niedobór insuliny) i w niedoczynności przysadki (niedobór wazopresy- ny). Również stany chorobowe łączące się ze zmniejszoną aktywnością ATPazy (np. zatrucie glikozydami nasercowymi) upośledzają transport błonowy niektórych leków, zmniejszając ich stężenie w tkance i ich działanie farmakologiczne.

Szczególnie łatwo zmieniającym się w przebiegu choroby procesem jest biotransformacja leków. Istotne znaczenie mają prawdopodobnie zwłaszcza choroby wątroby wiążące się z ciężkim uszkodzeniem jej miąższu. W żółtaczce mechanicznej dochodzi do znacznego przedłużenia krótko działających barbituranów w wyniku upośledzenia ich detoksykacji, Do zmniejszenia aktywności enzymów mikrosomałnych metabolizujących leki dochodzi również w wyniku długotrwałego niedożywienia, zwłaszcza w następstwie przewlekłego niedoboru białka i witamin w pożywieniu. Kwas acetylosalicylowy jest np. znacznie bardziej toksyczny dla zwierząt utrzymywanych na diecie ubogobiałkowej i ubogomagnezowej.

Leave a Reply