Kategorie

Są czynione również próby połączenia leków z innymi czynnymi związkami chemicznymi, nadającymi kompleksowi określony organotro- pizm. Na przykład połączenie cyklicznego węglanu erytromycyny z kwasem asparaginowym zwiększa powinowactwo tego kompleksu do tkanki płucnej, w wyniku czego erytromycyna gromadzi się w płucach w znacznie większym stężeniu.

Kilkanaście lat temu rozpoczęto próby ze stosowaniem tzw. liposomów. Są to mikroskopijne kuleczki o lipidowych ścianach zawierające w środku zamknięte kropelki wodnego roztworu określonego leku. Li- posomy w zależności od składu ściany lipidowej mogą mieć różne właściwości organotropowe. W tej postaci również można podawać leki ulegające łatwo unieczynnieniu we krwi, np. enzymy. Liposomy po wniknięciu do komórek ulegają rozpuszczeniu i uwalniają zawarte w nich leki.

InnÄ… koncepcjÄ… wybiĂłrczego gromadzenia leku w okreĹ›lonym narzÄ…dzie jest tzw. koncepcja celowTanej faimakoterapii narzÄ…dowej. Polega ona na stosowaniu rĂłwnoczeĹ›nie z lekiem aktywatorĂłw transportu bĹ‚onowego. Aktywatorami tymi sÄ… niektĂłre peptydy (np. insulina i gluta- tion), aminokwasy i ich pochodne (np. cysteina) i in. Za pomocÄ… tych aktywatorĂłw, ktĂłre odznaczajÄ… siÄ™ pewnym okreĹ›lonym powinowactwem narzÄ…dowym, moĹĽna zmienić w okreĹ›lonym stopniu dystrybucjÄ™ leku – zwiÄ™kszyć jego stężenie w narzÄ…dzie efektorowym, a zmniejszyć w innych narzÄ…dach, gdzie lek ten mĂłgĹ‚by wywoĹ‚ać objawy toksyczne.

Leave a Reply