Kategorie

Powyższe obserwacje kliniczne zostały potwierdzone badaniami na zwierzętach laboratoryjnych, Wykazując zmniejszenie wartości DL50 większości leków (działających depresyjnie na oun) u starych zwierząt.

PrzyczynÄ… tych rozbieĹĽnoĹ›ci jest zmniejszenie wydolnoĹ›ci reakcji, tzn. mniejsza zdolność do odpowiedzi narzÄ…du efektorowego na bodziec, a rĂłwnoczeĹ›nie Ĺ‚atwiejsze jego hamowanie. WraĹĽliwość „receptorĂłw” tkanek organizmu starego moĹĽe być zwiÄ™kszona lub zmniejszona (w za- leĹĽnoĹ›ci od leku). IstniejÄ… przypuszczenia, ĹĽe w organizmie starym zmniejsza siÄ™ liczba farmakoreceptorĂłw („gÄ™stość” rozmieszczenia far- makoreceptorĂłw w narzÄ…dzie efektorowym).

Leave a Reply