Kategorie

Porady

Przekazywanie impulsów nerwowych do narządów efektorowych odbywa się przez nerwy ruchowe, kończące są w mięśniach prążkowanych, które są jedynymi odbiornikami somatycznych impulsów i narządami efektorowymi. Podstawowym warunkiem prawidłowego przekazywania impulsów z mózgu do mięśni szkieletowych jest nieprzerwana droga ruchowa i prawidłowy przebieg procesu przekazywania impulsu z zakończeń ruchowych na płytkę motoryczną. Uszkodzenie nerwów przez leki lub polekowe zaburzenia przekaźnictwa nerwowo-mięśniowego powodują upośledzenie realizacji impulsu.

Read the rest of this entry »

NabĹ‚onek gruczoĹ‚Ăłw potowych jest przepuszczalny gĹ‚Ăłwnie dla niezjoni- zowanych czÄ…steczek lekĂłw. DziaĹ‚a on jak bĹ‚ona lipidowa rozdzielajÄ…ca osocze o pH 7,4 od kwaĹ›nego potu. Z tego powodu leki kwaĹ›ne sÄ… w tym wiÄ™kszym stężeniu wydalane do potu, im wiÄ™ksza jest ich wartość pKa. Sulfanilamid o pKa = 10,4 osiÄ…ga w pocie 70% stężenia we krwi, sulfa- pirydyna o pKa = 8,4 – 60%, sulfatiazol o pKa = 7,1 – 13%, a kwas p-aminohipurowy o pKa = 3,8 – 2%.

Read the rest of this entry »

Jak widać z ryc. 2.12 są to 3 istotne chemiczne fragmenty cząsteczki potrzebne do zablokowania receptora cholinergicznego M. Niektóre syntetyczne związki o działaniu atropinopodobnym stosuje się w leczeniu choroby Parkinsona.

Mechanizm działania. Obwodowe działanie atropiny polega na znie sieniu skutków pobudzenia nerwów przywspółczulnych, unerwiających mięśnie gładkie, serce i gruczoły wydzielania zewnętrznego. Atropina hamuje również obwodowe działanie Ach, estrów choliny, muskaryny, pilokarpiny oraz IAchE. Atropina działa wskutek konkurencji z Ach w stosunku do receptorów cholinergicznych M. Wybiórczo łączy się z re- ceptorami M, lecz, nie mając wewnętrznej aktywności naturalnego przekaźnika, powoduje ich blokadę (p. ryc. 2.12).

Read the rest of this entry »

Niekiedy działania niepożądane są następstwem odległych konsekwencji działania leków. Nazywamy to wtórnym działaniem niepożądanym.

Takim działaniem jest np. dysbakterioza występująca po stosowaniu antybiotyków o szerokim zakresie działania ze związaną z nią hipowitami- nozą B i K i zakażeniami wtórnymi. Wtórnym działaniem niepożądanym jest wytrzeszcz gałek ocznych występujący w czasie długotrwałego leczenia nadczynności gruczołu tarczowego lekami tyreostatycznymi, jako następstwo wzmożonego wydzielania tyreotropiny przez przedni płat przysadki.

Read the rest of this entry »

Jednym z istotnych czynników ułatwiających powstanie lekozależńości jest wytwarzanie się tolerancji na dany lek. Przez tolerancję rozumie: my zmniejszenie efektu danej dawki, prowadzące do konieczności jej zwiększenia w celu uzyskania pożądanego działania. Dla wielu środków zwiększenie tolerancji jest bardzo duże. Narkomani mogą przyjmować dawki dzienne przekraczające kilkakrotnie dawki śmiertelne. Palacze opium mogą wypalać do 50 g tzw. Chaydu, który stanowi specjalnie spreparowane opium. Te same ilości opium nałogowcy mogą zażywać doustnie. Morfinę narkoman przyjmuje w dawkach nawet do 5 g dziennie, a zatem w dawkach 20-krotnie przewyższających dawkę śmiertelną, heroinę do 2 g dziennie, petydynę także do 2 g, kokainę do 15 g dziennie.

Read the rest of this entry »

Antagonizm chemiczny polega na tym, że dwa leki reagują ze sobą i uniemożliwiają w ten sposób reakcję z właściwym receptorem. Reakcja ta może zajść poza organizmem i wtedy nosi nazwę niezgodności chemicznej, niekiedy jednak występuje w samym organizmie. Taki anta- gonizm zachodzi między związkami o właściwościach chelatujących, np. BAL (dimerkaptopropanol) lub EDTA (chelaton) a jonami metali ciężkich i jest wykorzystywany do leczenia zatruć arsenem, ołowiem i innymi metalami ciężkimi.

Read the rest of this entry »