Kategorie

Ostrość wzroku upośledza wiele leków, zwłaszcza leki cholinolitycz- ne (atropina), leki cholinomimetyczne (prostygmina), niektóre leki psychotropowe (np. chlorodiazepoksyd, pochodne fenotiazyny), leki nasenne, przeciwbólowe (np. aminofenazon), moczopędne (furosemid), niektóre antybiotyki (chloramfenikol, cykloseryna), glikokortykosteroidy, niektóre tuberkulostatyki (etambutol), mepakryna, chlorochina i in. Ponadto niektóre z nich (np. salicylany, chloropromazyna, wymienione antybiotyki, mepakryna, chlorochina) mogą ograniczać pole widzenia, a acetazolamid, tiazydy, etambutol i doustne środki antykoncepcyjne mogą powodować zmiany widzenia barw.

Wpływ leków na koordynację ruchów. Podstawowe znaczenie w koordynacji ruchów odgrywa układ pozapiramidowy i rdzeń kręgowy. Wszystkie leki wpływające na czynność ośrodków układu pozapiramido- wego, wywołujące zespół parkinsonoidalny (np. neuroleptyki fenotiazy- nowe), leki porażające interorecepcję, leki porażające neurony wstaw- kowe rdzenia kręgowego (meprobamat, mefenazyna) upośledzają w większym czy mniejszym stopniu zdolność do prowadzenia pojazdów mecha • nicznych. Również u chorych z zespołem hipertoniczno-hipokinetycznym (parkinsonizm), a także z zespołem hipotoniczno-hiperkinetycznym (plą- sawica), nawet jeśli zażywane przez nich leki (np. leki przeciwparkinso- nowe) powodują pewną normalizację zaburzonych czynności, nie można zapewnić pełnej, właściwej koordynacji ruchów, niezbędnej do kierowania pojazdami mechanicznymi.

WpĹ‚yw lekĂłw na przewodnictwo nerwowo-mięśniowe i skurcz mięśni szkieletowych. Warunkiem skutecznego i precyzyjnego skurczu mięśni, prowadzÄ…cego do wykonania zamierzonego ruchu koĹ„czyny, jest wĹ‚aĹ›ciwe wydzielanie acetylocholiny w zakoĹ„czeniach nerwĂłw ruchowych, odpowiednio szybkie jej unieczynnienie, odpowiednia pobudliwość pĹ‚ytki motorycznej, wĹ‚aĹ›ciwe napiÄ™cie mięśni oraz ich zdolność do wĹ‚aĹ›ciwego i odpowiedniego do wielkoĹ›ci impulsu skurczu mięśnia. PowyĹĽsze procesy sÄ… upoĹ›ledzane szczegĂłlnie przez Ĺ›rodki zwiotczajÄ…ce – kuraropodobne i me- fenezynopodobne. UniemoĹĽliwiajÄ… one zatem prowadzenie pojazdĂłw mechanicznych. Na ogół jednak Ĺ›rodki te sÄ… stosowane u chorych hospi-talizowanych. W przypadku zastosowania ich ambulatoryjnie naleĹĽy zakazać prowadzenia pojazdĂłw mechanicznych co najmniej przez 24 h.

Leave a Reply