Kategorie

Obciążenie wątroby kobiet ciężarnych przyczynia się ponadto do większej toksyczności niektórych hepatotoksycznych leków, np. tetracy- klin, które zastosowane w większych dawkach, zwłaszcza dożylnie, mogą prowadzić niekiedy nawet do śmiertelnego uszkodzenia wątroby.

Praktycznym wnioskiem z tych faktów są wskazania do monitorowania stężenia niektórych leków u kobiet w ciąży, np. leków przeciwpa- daczkowych czy glikozydów nasercowych, jeśli ich stosowanie jest bez względnie konieczne ze względu na stan zdrowia kobiety ciężarnej.

Leave a Reply