Kategorie

Nomogram do określania czasu niezbędnego do eliminacji określonego odsetka danego leku na podstawie znajomości stałej eliminacji lub biologicznego okresu półtrwania [wg Wagnera]. dawek najwłaściwszy jest taki przedział czasu między dawkami, który jest mniej więcej równy 1-4-krotnemu biologicznemu okresowi półtrwa- nia danego leku. Ponadto dawka początkowa powinna być w zasadzie

– 2- krotnie wiÄ™ksza niĹĽ dawka stosowana jako podtrzymujÄ…ca. Biologiczny okres półtrwania leku ma rĂłwnieĹĽ bardzo istotne znaczenie w praktyce toksykologicznej. ZnajÄ…c jego wartość oraz znajÄ…c czas i ilość zaĹĽytej trucizny, moĹĽna obliczyć pozostaĹ‚Ä… ilość trucizny w organizmie, jak rĂłwnieĹĽ czas potrzebny do jej wydalenia. Pomocny w tych wyliczeniach jest nomogram podany przez Wagnera (ryc. 1.26). Załóżmy, ĹĽe mamy przypadek zatrucia lekiem o i0,5 = 2 h. Chcemy obliczyć, po jakim czasie wydali siÄ™ 90% wchĹ‚oniÄ™tej dawki. Z nomogramu Wagnera wynika, ĹĽe nastÄ…pi to po ok. 6,5-7 h.

Farmakokinetyka jest stosunkowo młodą dyscypliną nauki. Nie ulega jednak wątpliwości, że w przyszłości stanie się podstawą racjonalnej farmakoterapii, zwłaszcza w stosunku do niektórych grup leków. Tylko określanie niektórych parametrów farmakokinetycznych może zapewnić największe bezpieczeństwo stosowania niektórych leków przy największej ich skuteczności.

Leave a Reply